topheader

جایگاه زبان انگلیسی در سایر کشور ها چگونه است؟

یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی در میان مردمان بسیاری از کشورها امری مهم است و از جنبه های گوناگون مورد توجه قرار می گیرد. در میان دانشجویان و طالبان علوم مختلف، زبان انگلیسی به عنوان راه ارتباطی مورد توجه قرار می گیرد.

لغتنامه آنلاین

به منظور سهولت کاربران سایت آموزشگاه زبان آثار به صورت آزمایشی لغتنامه آنلاین بر روی سایت قرار گرفته است. و در آینده نسخه قابل دریافت آن نیز ارائه خواهد شد. نقطه نظرات شما می تواند ما را در هر چه پربار تر کردن پایگاه وب آثار یاری نماید. برای مشاهده لغتنامه آنلاین ، کلیک نمایید.

 

آموزشگاه زبان آثار

logo asarschool

تهران - خیابان جشنواره - خیابان زهدی (امین ) - خیابان زمرد - پلاک 216

شمار تماس : 77320080